RSS

Wednesday, February 25

DOA KU


Ya Allah, dengan pengetahuan Engkau terhadap perkara yang ghaib dan kekuasaan Engkau ke atas makhluk, hidupkanlah aku sekiranya Engkau mengetahui hidup itu lebih baik bagiku dan matikanlah aku sekiranya Engkau mengetahui mati itu lebih baik bagiku. Ya Allah, aku memohon daripadaMu sifat takutkan Engkau sama ada dalam keadaan sembunyi atau nyata. Aku memohon kata-kata yang benar ketika redha dan semasa marah, aku memohon kepadaMu kesederhanaan semasa susah atau senang, aku memohon kepadaMu nikmat yang tidak berkurangan, aku memohon kepadaMu zuriat yang sejuk dipandang mata dan tidak akan putus, aku memohon kepadaMu keredhaan selepas ditakdirkan (terjadi sesuatu), aku memohon kepadaMu kehidupan yang baik selepas mati, aku memohon kepadaMu kelazatan melihat wajahMu, kerinduan untuk bertemu denganMu tanpa kesusahan yang memudharatkan dan fitnah yang menyesatkan. Ya Allah, hiasilah kami dengan perhiasan iman dan jadikanlah kami petunjuk kepada orang yang mendapat petunjuk....ameen-Sahih an Nasai-

Tuesday, February 24

Hakikat Ikhlas dan Ciri-Cirinya

Bismillah...
sedikit muhasabah bagi kita yang sering LALAI dan LEKA... Insya-Allah..

Jika ada para pendakwah yang merasakan kekeringan ruhiyah, kegersangan ukhuwwah, kekerasan hati, hasad, perselisihan, pergeseran dan perbezaan pendapat yang mengarah kepada permusuhan, bererti ada masalah besar dalam tubuh mereka dan itu tidak boleh dibiarkan serta memerlukan penyelesaian yang tepat dan segera.

Jika merujuk kepada Al-Qur'an dan Sunnah, kita akan menemui pangkal kepada masalahnya, iaitu
hati yang rosak kerana kecenderungan kepada syahwat.

"Sesungguhnya bukanlah mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada." (Al-Hajj: 46).

Rasulullah saw. bersabda, "Ingatlah bahwa dalam tubuh ada segumpal daging, jika baik maka seluruh tubuhnya baik; dan jika buruk maka seluruh tubuhnya buruk. Ingatlah bahwa segumpul daging itu adalah hati." (Muttafaqun `alaihi).

Imam Al-Ghazali pernah ditanya, "Apakah mungkin para ulama (para da'i) saling berselisih?" Ia menjawab," Mereka akan berselisih jika masuk pada kepentingan dunia."

Oleh yang demikian,
pengubatan hati harus lebih diutamakan dari pengubatan fizikal. Hati adalah pangkal segala kebaikan dan keburukan dan ubat hati yang paling mujarab hanya ada dalam satu perkataan iaitu :

"IKHLAS"

  • Kedudukan Ikhlas


Ikhlas adalah buah dan intisari dari iman. Seseorang tidak dianggap beragama dengan benar jika tidak ikhlas.

Katakanlah: "Sesungguhnya solatku, ibadatku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam." (Al-An'am: 162).

Surat Al-Bayyinah ayat 5 pula menyatakan, "Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama dengan lurus."

Rasulullah saw. bersabda, "Ikhlaslah dalam beragama; cukup bagimu amal yang sedikit."

Tatkala Jibril bertanya tentang ihsan, Rasulullah saw. berkata, "Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat-Nya. Jika engkau tidak melihat-Nya, maka sesungguhnya Allah melihatmu."

Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya Allah tidak menerima amal kecuali dilakukan dengan ikhlas dan mengharap ridha-Nya."

Fudhail bin Iyadh memahami perkataan "ihsan" dalam firman Allah surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi, "Liyabluwakum ayyukum ahsanu `amala, untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya" dengan makna "akhlasahu" (yang paling ikhlas) dan "ashwabahu" (yang paling benar). Katanya, "Sesungguhnya jika amal dilakukan dengan ikhlas tetapi tidak benar, maka tidak diterima. Dan jika amal itu benar tetapi tidak ikhlas, juga tidak diterima sehingga amal itu haruslah ikhlas dan benar. Ikhlas jika dilakukan kerana Allah Azza wa Jalla dan benar jika dilakukan sesuai dengan sunnah."

Imam Syafi'i pernah memberi nasihat kepada seorang temannya, "Wahai Abu Musa, jika engkau berijtihad dengan sebenar-benar kesungguhan untuk membuat seluruh manusia ridha (suka), maka itu tidak akan terjadi. Jika demikian, maka ikhlaskan amalmu dan niatmu kerana Allah Azza wa Jalla."

Oleh kerana itu tidak hairan jika Ibnul Qoyyim memberi perumpamaan seperti ini, "Amal tanpa keikhlasan seperti musafir yang mengisi kantongnya dengan kerikil pasir yang akan memberatkannya tapi tidak bermanfaat."

Dalam kesempatan lain beliau berkata, "Jika ilmu bermanfaat tanpa amal, maka tidak mungkin Allah mencela para pendita ahli Kitab. Jika ilmu bermanfaat tanpa keikhlasan, maka tidak mungkin Allah mencela orang-orang munafik."

  • Makna Ikhlas


Secara bahasa, ikhlas bermakna bersih dari kotoran dan menjadikan sesuatu itu bersih dan tidak kotor. Maka orang yang ikhlas adalah orang yang menjadikan agamanya murni hanya untuk Allah sahaja dengan menyembah-Nya dan tidak menyekutukan dengan yang lain dan tidak riya' dalam beramal.

Manakala secara istilah, ikhlas bererti niat mengharapkan ridha Allah sahaja dalam beramal tanpa menyengutukan- Nya dengan yang lain. Memurnikan niatnya dari kotoran yang boleh merosakkan.

Seseorang yang ikhlas ibarat orang yang sedang membersihkan beras (tampi beras) dari kerikil-kerikil dan batu-batu kecil di sekitar beras. Maka, beras yang dimasak akan menjadi nikmat untuk dimakan. Tetapi jika beras itu masih kotor, ketika nasi dikunyah akan tergigit kerikil dan batu kecil.

Demikianlah keikhlasan, menyebabkan beramal menjadi nikmat, tidak membuatkan ia penat dan segala pengorbanan tidak terasa berat. Sebaliknya, amal yang dilakukan dengan riya' akan menyebabkan amal tidak terasa nikmat. Pelakunya akan mudah menyerah dan selalu kecewa.

Oleh kerana itu, bagi seseorang da'i makna ikhlas adalah ketika ia mengarahkan seluruh perkataan, perbuatan dan jihadnya hanya untuk Allah, mengharap ridha-Nya dan kebaikan pahala-Nya tanpa melihat pada kekayaan dunia, penampilan, kedudukan, sebutan, kemajuan atau kemunduran. Dengan demikian para da'i akan menjadi tentera fikrah dan akidah, bukan tentera dunia dan kepentingan.

Katakanlah: "Sesungguhnya solatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Tiada sekutu bagiNya; dan demikian itulah yang diperintahkan kepadaku."

Da'i yang mempunyai karakter seperti itulah yang mempunyai semboyan `Allahu Ghayaatunaa` , Allah tujuan kami dalam segala aktiviti bagi mengisi kehidupannya.

  • Buruknya Riya


Makna riya' adalah seorang muslim memperlihatkan amalnya pada manusia dengan harapan mendapat pangkat, kedudukan, pujian dan segala bentuk keduniaan lainnya. Riya' merupakan sifat atau ciri khas orang-orang munafik.

Disebutkan dalam surah An-Nisaa' ayat 142, "Sesungguhnya orang-orang munafik itu menipu Allah, dan Allah akan membalas tipuan mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk solat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud riya' (dengan solat itu) di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali."

Riya' juga merupakan salah satu cabang dari kemusyrikan. Rasulullah saw. bersabda, "Sesungguhnya yang paling aku takuti pada kamu adalah syirik kecil." Sahabat bertanya, "Apa itu syirik kecil, wahai Rasulullah?" Rasulullah saw. menjawab, "Riya'. Allah berkata di hari kiamat ketika membalas amal-amal hamba-Nya, `Pergilah pada apa yang kamu berbuat riya' di dunia dan perhatikanlah, apakah kamu mendapatkan balasannya?' " (HR Ahmad).

Orang yang berbuat riya' pasti mendapat hukuman dari Allah swt. Orang-orang yang telah melakukan amal-amal terbaik samada mereka itu mujahid, ustaz dan orang yang sentiasa berinfak, semuanya diseret ke neraka kerana amal mereka tidak ikhlas kepada Allah. Sabda Rasulullah saw., "Siapa yang menuntut ilmu, dan tidak menuntutnya kecuali untuk mendapatkan perhiasan dunia, maka ia tidak akan mendapatkan wangian syurga di hari akhirat kelak." (HR Abu Dawud)

  • Ciri-Ciri Orang Yang Ikhlas


Orang-orang yang ikhlas memiliki ciri-ciri yang dapat dilihat, diantaranya:

1. Sentiasa beramal dan bersungguh-sungguh dalam beramal, baik dalam keadaan bersendirian atau bersama orang ramai, baik ada pujian ataupun celaan. Ali bin Abi Thalib r.a. berkata, "Orang yang riya' memiliki beberapa ciri; malas jika bersendirian dan rajin jika di hadapan orang ramai. Semakin berghairah dalam beramal jika dipuji dan semakin berkurang jika dicela."

Perjalanan waktulah yang akan menentukan seseorang itu ikhlas atau tidak dalam beramal. Dengan melalui berbagai macam ujian dan cubaan, baik yang suka mahupun duka, seseorang akan terlihat kualiti keikhlasannya dalam beribadah, berdakwah dan berjihad.

Al-Qur'an telah menjelaskan sifat orang-orang beriman yang ikhlas dan sifat orang-orang munafik, membuka penipuan dan keburukan orang- orang munafik dengan berbagai macam cirinya.

Di antaranya disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 44-45, "Orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, tidak akan meminta izin kepadamu untuk (tidak ikut) berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan Allah mengetahui orang-orang yang bertakwa. Sesungguhnya yang akan meminta izin kepadamu, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari akhirat, dan hati mereka ragu-ragu, kerana itu mereka selalu bimbang dalam keragu-raguannya. "

2. Terjaga dari segala yang diharamkan oleh Allah, baik dalam keadaan bersama manusia atau jauh dari mereka. Disebutkan dalam hadits, "Aku beritahukan bahwa ada suatu kaum dari umatku datang di hari kiamat dengan kebaikan seperti Gunung Tihamah yang putih, tetapi Allah menjadikannya seperti debu-debu yang berterbangan. Mereka adalah saudara-saudara kamu, dan kulitnya sama dengan kamu, melakukan ibadah malam seperti kamu. Tetapi mereka adalah kaum yang jika bersendirian akan melanggar apa yang diharamkan Allah." (HR Ibnu Majah)

Tujuan yang hendak dicapai oleh orang yang ikhlas adalah ridha Allah, bukan ridha manusia sehingga mereka sentiasa memperbaiki diri dan terus beramal, baik dalam keadaan bersendirian atau ramai, dilihat orang atau tidak, mendapat pujian atau celaan kerana mereka yakin Allah Maha melihat setiap amal baik dan buruk walau sekecil manapun.

3. Dalam dakwah, akan terlihat bahwa seorang da'i yang ikhlas akan merasa senang jika kebaikan dapat direalisasikan di tangan saudaranya sesama da'i, sebagaimana dia juga merasa senang jika terlaksana oleh tangannya.

Para da'i yang ikhlas akan menyedari kelemahan dan kekurangannya. Oleh kerana itu mereka sentiasa membangun amal jama'i dalam dakwahnya, mengukuhkan wasilah dan sistem dakwah. Berdakwah untuk kemuliaan Islam dan umat Islam, bukan untuk meraih populariti dan membesarkan diri atau kelompoknya semata-mata.


Wallahu'alam.

mari kita sama-sama mengejar darjat "IKHLAS" dalam amal dakwah kita di usia muda ini.

Allahumma Bariklana!!

Monday, February 16

Ahli Bait..wahai Ahli Bait

Dengan nama Allah yg Maha Pemurah lg Maha Mengasihani...

Hmm...dah lama tak balik sufi askari...huhu...rindu menyelubingi jiwa..fikiran melayang...(sometimes tegak bulu roma bila teringat betapa banyaknya penghuni2 ygb lain... CIK LI!!!!)

Alhamdulillah, Kuliah tafaquh yang dijalankan di sufi askari lancar...hehe...almaklumlah,pagi2 celik mata ankabut tgh uli donat..an-naml(ahli yg masih tak berdaftar - bila nak nak dftr nama ni???) tgh goreng nasi..hehe...

Haha...hud-hud tgh tidur lagi..hehe...

Hari ahad tu kami belajar thaharah!!!! fuh....byk lg benda simple yg tak settle lg rupanya...

penat sgt mgu ni...tido pun tak bape nak cukup...alamatnya, dalam kelas waimah duduk paling depan skali, tersengguk2 depan lecturer...hehe...

Lepas kuliah tafaquh, hud-hud dgn an-naml mengira stok baju + akaun...huh..kelabu mata tgk duit byk2...hehe...dorg sibuk kira.. tp nahl sibuk tido atas baju yg dorg kira...

pastu, ankabut bersama2 buraq(hehe...ni letak je) gi walimah kenduri...makan sedap2...nahl tidur...hud-hud dgn an-naml masak...HEHE..tidur, makan...hehe...sedap..dh lulus dah untuk hud-hud dgn an-naml berwalimah..bila tu?????

hmm...setakat ni je dulu...bakal diupdate lagi... B)

p/s : hud-hud...nahl dgn ankabut dah post...hud-hud, bila lagi???hehe jgn sampai salah posting kat description lak...huhu...


nahl zahra'

Thursday, February 12

salam Ibtida'

Assalamualaykum..
ahlan wasahlan wamarhaban bikum

Ila: Sufi Askari versi alam maya..

dimulakan dengan lafaz "Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani"

Alhamdulillah syukur dipanjatkan pada Ilahi Rabb atas ukhuwah yang terjalin atas nama "Ukhuwah lidda'wah Ilallah"

berasal dari latar belakang yang berbeza, beza rupa, beza sikap, beza peribadi, tapi berasal dari satu AQIDAH.. ikatan yang menguatkan.. Insya-allah!!!

saling lengkap melengkapi..
saling ingat mengingati..
saling faham memahami..
atas dasar satu kefahaman yang jelas..
"pertemuan dan perpisahan hanya kerana Allah"

berusaha menjadi seperti sahabat Rasulullah
ikatan ukhuwah hingga ke syurga..

inilah kami, ahlul bait sufi askari..
....sukar diusik, payah dicari....

Insya-Allah..